Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

BELA VỀ MỸ- PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHỨT NGÀY 17 THÁNG 03 NĂM 2014***

Từ trái qua : chi và cháu của BELA ; Bela mặc áo đen ; ba má của Bela

SLIDESHOW  ALL PHOTOS + VIDEO CHẠY TRÊN YOUTUBE

ba ma ,vợ chồng Khôi anh của Bela+các bạn của Bela tại phi trường TSN 17/03/2014

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét