Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

BELA VỀ MỸ- PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHỨT NGÀY 17 THÁNG 03 NĂM 2014***

Từ trái qua : chi và cháu của BELA ; Bela mặc áo đen ; ba má của Bela

SLIDESHOW  ALL PHOTOS + VIDEO CHẠY TRÊN YOUTUBE

ba ma ,vợ chồng Khôi anh của Bela+các bạn của Bela tại phi trường TSN 17/03/2014

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

QUÁN PHƯỢNG CÁC * TIỆC TIỄN MAI CƯỜNG VỀ MỸ * 20/2/2014

SLIDESHOW ALL PHOTOS 90 PHOTO CHẠY TRÊN YOUTUBE DÀI 6 PHÚT

QUÁN PHƯỢNG CÁC–TIỆC TIỄN MAI CƯỜNG VỀ MỸ * SLIDESHOW 90 PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

PHIM TIỆC TIỄN MAI CƯỜNG VỀ MỸ

đang xử lý

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

C LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

TRẦN VĂN ĐƯỜNG ĐI MỸ ĐOÀN TỤ-TÂN SƠN NHỨT NGÀY 19/01/2014

SLIDESHOW  ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE .slideshow
tôi đã nhập chung vào đầu phim quay tại phi trường;các
bạn xem chung ở dưới

PHIM QUAY TẠI PHI TRƯỜNG NGÀY ANH ĐƯỜNG ĐI MỸ ĐOÀN TỤ 19/01/2014

PHIM GỒM 5 PHÚT ĐẦU SLIDESHOW ALL PHOTOS+20 PHÚT VIDEO

NHỮNG MỤC KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

MỤC LỤC

CÁC BÀI ĐĂNG TRƯỚC