Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

LÊ THỐNG NHỨT KỂ TRUYỆN ĐÁNH TÂY NHỮNG NĂM 1950-51 LÚC ANH CÒN TRAI TRẺ,LÀ TRINH SÁT BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG QUÂN

LÊ THỐNG NHỨT KỂ TRUYỆN ĐÁNH TÂY NHỮNG NĂM 1950-51 LÚC ANH CÒN TRAI TRẺ,LÀ TRINH SÁT BỘ ĐỘI GIẢI PHÓNG QUÂN

2 phóng viên báo cựu chiến binh  TPHCM  ,đã đến nhà riêng của
thương binh Lê Thống Nhứt ,anh cũng là 1 cựu chiến binh tuổi đờI
trên 81 tuổI , nhưng rất minh mẫn ,một ngườI đã trảI qua 2 cuộc kháng
chiến , tươi cườI vui vẻ kể chuyện đánh Tây những năm 1950-51
lúc anh còn trai trẻ là trinh sát Bộ độI giảI phóng quân ,cho 2 cô phóng
viên báo cựu chiến binh để 2 cô có thêm tư liệu viết bàI về anh.Để nhớ
lạI không khí thờI kỳ đó ca sĩ Thúy Trinh đã hát bàI ca nổI tiếng thờI kỳ đó

IMG_5445IMG_5424

IMG_5429IMG_5426

ALBUMS ÀNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE video dài 23phút

TRANG CHỦ LÊ THỐNG NHỨT THƯƠNG BINH ĐẶC BIỆT nhấn chuột

KHOA_HOC-THE-KY-21_thumb

ANH_TUAN_thumb

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET-NAM-NGAY-NAY.3

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HOC-THE-KY-21_thumb1

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

HỘI THI NGƯỜI CHIẾN SĨ ẤY

CHI ĐOÀN KHU PHỐ 3  PHƯỜNG CÔ GIANG  Q.1 TPHCM

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

IMG_1079

IMG_1056IMG_1040

IMG_1043IMG_1078

IMG_1033IMG_1097

ALBUM ẢNH

VIDEO TRÊN YOUTUBE

TRANG WEB LIÊN QUAN

LÊ THỐNG NHỨT KỂ TRUYỆN ĐÁNH ĐỒN TÂY HỒI NĂM 1950-1951
CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI  KP 3 P. CÔ GIANG Q>1 TPHCM

TRANG CHỦ LÊ THỐNG NHỨT THƯƠNG BINH ĐẶC BIỆT

 

Graphica

KHOA_HỌC THE KY 21

ANH_TUAN

HỘP NÚT LINK ĐẾN CÁC BÀI KHÁC

2DVN2KTH212TKH

2TVKHDU LICH KHOA HOCVIET NAM NGAY NAY.

CHO HOA XUAN TPHCMDU LICH LICH SU VNKHOA HOC DU LICH

KHOA HOC THE KY 21KHOA HOC THE KY 21 so 2NHUNG DIEM THOI GIAN THEN CHOT SU TIEN HOA

NHUNG DIEU CAN SUY NGHIQUANG CAO DICH VUSAIGON TK21

KHOA_HỌC THE KY 21